BPM in de praktijk

De reis naar een procesgerichte onderneming

Business Process Management betekent niet alleen sneller, slimmer werken en kosten besparen. Maar tevens, beginnen aan een reis om een procesgerichte onderneming te worden.

Een bedrijfsproces is end-to-end werk dat iets waardevols produceert. Meer formeel, het is een georganiseerde groep van verwante activiteiten die samen klantwaarde creëert. Naarmate meer en meer bedrijven ernaar streven om de kracht van hun end-to-end business processen te benutten, is de behoefte aan een proces implementatie roadmap van vitaal belang geworden. Proces herontwerp verandert namelijk niet alleen processen – het verandert de organisatie. Herontwerpen van processen omvat het wegnemen van niet-waarde toevoegende activiteiten. Soms betekent dat een fundamentele heroverweging van de uitgangspunten voor het verrichten van die werkzaamheden. Herontworpen taken zijn veelal breder van scope, complexer, meer team-based en meer autonoom dan conventionele taken. Niet alleen processen, ook mensen worden dan op nieuwe manieren gemanaged: door middel van nieuwe skills en kpi’s, nieuwe beloningssystemen, nieuwe loopbaantrajecten en dergelijke. Het eindresultaat van al deze veranderingen is een ander soort onderneming, die we een proces gerichte onderneming noemen.

In cross-functionele processen variërend van orderverwerking via human resource management tot productontwikkeling, levert een geïntegreerde aanpak van procesverbetering, redesign, ownership en governance grote besparingen en sterk verbeterde klanttevredenheid op.

Business Process Management
Bron: Zestgroup

Wat zijn goede aanleidingen om vandaag te starten?

 • Uw organisatie vecht om de klanten in een verzadigde markt?
 • Verbeterprojecten leveren niet veel meer op, er is een plafond bereikt?
 • U heeft behoefte aan meer transparantie in uw organisatie?
 • U wilt het voorkomen van dubbele werkzaamheden, fouten en uitval aanpakken?
 • U moet de efficiency van uw bedrijf verhogen en een kortere time-to-market realiseren?
 • U wilt leiding geven en handelen vanuit een functioneel perspectief veranderen in samenwerken vanuit een procesperspectief?
 • U gaat nieuwe business modellen implementeren in uw onderneming?

De eerste logische stap is een proces audit (process maturity scan) om snel inzicht te verkrijgen in de volwassenheid van uw business processen. Het is een objectieve en efficiënte manier voor bedrijven om hun verandervermogen te beoordelen en zich aan te passen aan een proces management oriëntatie.

Naast de proces audit biedt Zest nog vier diensten voor procesoptimalisatie en BPM:

Procesanalyse en herontwerp
Een stapsgewijze optimalisatie van de business processen

 • Procesanalyse en ontwikkeling
 • Procesauditing en certificering
 • Opzetten BPM organisatie

Business Process Outsourcing
Efficiencywinst door uitbesteding van business processen

 • Audit met behulp van het BPM framework
 • Requirements definitie en partnerselectie
 • Project- en verandermanagement

Value & Performance Management
Een combinatie van BPM en BI activiteiten

 • Integraal proces- en KPI framework inrichten
 • Evt. kostprijsberekening op basis van activiteiten (ABC)
 • Projecten voor inrichten BPM Suite en Performance Management (BI)

Center of Excellence
Business Process Management as a Service

 • Audit met behulp van het BPM framework
 • Uitbesteding BPM aan Zest Center of Excellence
 • Operationeel beheer business processen
 • Kwaliteitsmanagement en Certificering

Hoe gaat uw reis naar een procesgerichte onderneming eruit zien?

BPM
Bron: OMG Business Process Maturity Model (2008) – analyse Zestgroup

Neem gerust eens contact met ons op voor meer informatie over BPM, een Proces Audit of onze BPM dienstverlening.